Usluge

  • Uvoz lekova i materijala za kliničke studije

  • Transport, depo usluge i distribucija lekova na centre

  • Slanje bioloških uzoraka u centralne laboratorije

  • Konsalting iz oblasti logistike, propisa o lekovima, medicinskim sredstvima i kliničkim studijama,
    spoljnotrgovinskog poslovanja

  • Pribavljanje uvoznih dozvola za lekove, laboratorijske kitove, opremu za studije, izvoznih dozvola za krvne derivate i druge biološke uzorke

  • Centrima i monitorima studija smo na raspolaganju 24 sata dnevno, 365 dana u godini

  • ASV ISO9001 Certificate

Logistika kliničkih studija

» Monitorima, sponzorima i izvođačima kliničkih ispitivanja ASV Beograd pruža kompletne logističke usluge za kliničke studije koje sprovode na centrima u Srbiji.

» Brz, pouzdan i jednostavan uvoz lekova koji su predmet ispitivanja (IP), drugih lekova potrebnih u studiji, laboratorijskih kitova i studijske opreme, je preduslov za uspešno sprovođenje svake kliničke studije. ASV Beograd je registrovan kod Ministarstva zdravlja Republike Srbije za uvoz, izvoz, nabavku, distribuciju i skladištenje lekova i medicinskih sredstava, što nam omogućava da se pojavljujemo kao uvoznik za lekove i medicinska sredstva i pribavljamo uvozne dozvole Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

» Studijski lekovi zahtevaju posebnu pažnju prilikom transporta, a često i specijalne uslove čuvanja i održavanja temperature. Ovakve pošiljke transportujemo, uvozno carinimo i dostavljamo na centre u najkraćem mogućem roku, pridržavajući se specifičnih instrukcija za svaku vrstu leka i u skladu sa smernicama Dobre prakse u distribuciji lekova (GDP). Isproruke na centre se vrše u dogovoru sa monitorima studije i glavnim istraživačima, u vreme koje njima odgovara i isključivo licima koja oni odrede. U mogućnosti smo da pošiljke isporučujemo 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. Zbog brzine isporuke - svaka pošiljka lekova se transportuje pojedinačno, direktno do primaoca. Transport temperaturno osetljivih lekova se vrši posebnim vozilima sa kontrolom temperature, radi održavanja hladnog lanca do trenutka isporuke na centar.

» ASV Beograd poseduje magacin - depo za skladištenje lekova i medicinskih sredstava, koji ispunjava uslove propisane domaćim zakonodavstvom i smernicama GDP. Temperaturno osetljivi lekovi se skladište u odgovarajućim uslovima (na kontrolisano ambijentalnoj, rashlađenoj, smrznutoj, duboko smrznutoj temperaturi), uz konstantno elektronsko praćenje temperature. Sa uskladištenim lekovima se postupa po strogo propisanim standardnim operativnim procedurama, uz dokumentovanje svake obavljene operacije i kontrolu tima stalno zaposlenih farmaceuta.

» Potrošni materijal za sprovođenje kliničkih studija, a naročito laboratorijske kitove i materijal za pakovanje bioloških uzoraka je potrebno transportovati, uvesti, uvozno ocariniti i dostaviti centrima na vreme, kako bi planirane vizite bile ispoštovane. ASV Beograd će se postarati da se uvozne dozvole pribave na vreme, da pošiljke do Srbije stignu brzo, uvozno carinjenje prođe bez zastoja, i da materijal bude isporučen na sajtove u najkraćem mogućem roku.

» Oprema neophodna za sprovođenje kliničkih ispitivanja (EKG aparati, holteri, pacijent dnevnici, laptop računari, spirometri, centrifuge, frižideri i druga laboratorijska i dijagnostička oprema) često podleže posebnim režimima uvoza, odnosno zahteva različite uvozne dozvole, sertifikate i uverenja. ASV Beograd pribavlja uvozne dozvole za sve vrste opreme za kliničke studije, u skladu sa domaćim carinskim, spoljnotrgovinskim i drugim propisima. Na zahtev sponzora ili CRO kompanije oprema za studiju se može privremeno uvesti, kako bi se nakon završetka upotrebe ili okončanja studije vratila ino-isporučiocu ili sponzoru. Naše carinsko odeljenje sprovodi procedure privremenih uvoza, a zatim prati njihove rokove i produžava ih po potrebi, kako bi se izvođači i monitori studija rasteretili ovih administrativnih procedura. Nakon završetka upotrebe ili okončanja studije, organizujemo vraćanje robe u inostranstvo.

» Biološki - dijagnostički uzorci sa sajtova se šalju u centralne laboratorije u inostranstvu ili u zemlji po sistemu dostave od vrata do vrata, sa obezbeđivanjem odgovarajućeg pakovanja, materijala za održavanje potrebne temperature i u skladu sa specifičnim instrukcijama za svaku studiju posebno. Uzorci se mogu preuzimati sa centara u bilo koje vreme, noću, vikendom i praznikom, a do destinacije se transportuju najbržim mogućim putem – prvim raspoloživim letom, direktno i bez grupisanja pošiljki (konsolidacije).

» Monitorima i sponzorima kliničkih studija ASV Beograd nudi i usluge konsaltinga iz oblasti logistike, lokalnih propisa o lekovima i medicinskim sredstvima, spoljnotrgovinskog poslovanja, pripreme dokumentacije za uvoz i izvoz, pribavljanje vrsta uvoznih i izvoznih dozvola (za lekove, medicinska sredstva, biološke uzorke, električne i elektronske aprate i dr.). Naš princip rada je da se monitori (CRO kompanije) i centri (zdravstvene ustanove) maksimalno rasterete administrativnih i logističkih poslova - poverivši ih nama, kako bi oni mogli da se skoncentrišu na sprovođenje same studije, odnosno istraživački rad.

» Činjenica da je ASV Beograd svoje usluge do sada pružao u više od 300 kliničkih studija u Srbiji, decenije iskustva u logistici kliničkih ispitivanja, saradnja sa brojnim sponzorima, CRO kompanijama i centrima u Srbiji, poslovanje u skladu sa ISO9001 standardima kvaliteta i smernicama GDP, su razlog više da logistiku Vaše kliničke studije poverite nama.

» Za više informacija o logističkim uslugama u kliničkim studijama možete nas kontaktirati na telefon 011 2650 881 ili e-mail.