Transport

  • Transport pošiljki biološkog materijala po sistemu od vrata do vrata

  • Najbrža moguća dostava do bilo koje destinacije u svetu

  • Atestirana pakovanja u skladu sa IATA DG propisima

  • Transport infektivnog materijala i drugih specijalnih pošiljki

  • Preuzimanje i dostava u bilo koje vreme, vikendom i praznicima

  • ASV ISO9001 Certificate

Transport bioloških uzoraka

» Brz i pouzdan transport bioloških uzoraka sa istraživačkih centara do centralnih laboratorija je jedan od najvažnijih elemenata kliničkih studija. Specifičnost pošiljki koje sadrže dijagnostičke uzorke je njihov ograničen životni vek – odnosno neophodnost da do laboratorije stignu za najkraće moguće vreme, kao i strogo definisani zahtevi u vezi temperature čuvanja i uslova transporta uzoraka.

» ASV Beograd je specijalizovan za organizaciju transporta pošiljki bioloških, odnosno dijagnostičkih uzoraka – krvi i krvnih derivata, biopsije, tkiva, urina, sputuma, stolice, briseva i svih drugih vrsta biološkog materijala, do bilo koje destinacije u svetu, po sistemu od vrata do vrata.

» Za pošiljke bioloških uzoraka, uključujući i pošiljke infektivnog materijala, obezbeđujemo odgovarajuća sertifikovana pakovanja, u skladu sa međunarodnim i domaćim propisima i standardima za transport ove vrste robe.

» Temperaturno osetljivi uzorci se transportuju uz poštovanje režima hladnog lanca od trenutka preuzimanja do trenutka isporuke, upakovani u ogovarajuće termalne kutije ili kontejnere i sa agregatima za održavanje željene temperature (suvi led, gel pakovi, ili po potrebi grejači). U toku transporta roba se smešta u prostorije - komore sa odgovarajućom temperaturom, a po potrebi se menja ili dopunjava materijal za održavanje temperature pošiljke. ASV Beograd raspolaže vozilima sa kontrolisanom temperaturom u tovarnom prostoru, kao i frižiderima, zamrzivačima i elektronskim uređajima za praćenje temperature u toku transporta i skladištenja.

» Za razliku od drugih kurirskih kompanija koje pošiljke grupišu u magacinima (konsoliduju), a zatim ih do destinacija šalju zbirno, preko više usputnih među-stanica ("hub"-ova), ASV pošiljke odmah nakon preuzimanja transportuje direktno na aerodrom, izvozno carini i šalje prvim sledećim letom direktno ka destinaciji – i to svaku pojedinačno, bez grupisanja. Ovaj način transporta omogućava najveću moguću brzinu i pouzdanost, odnosno obezbeđuje da i najosetljiviji uzorci budu na vreme i u ogovarajućem stanju dostavljeni do bilo koje destinacije u svetu.

» Naš sistem rada je da pošiljaoce – istraživačke centre maksimalno rasteretimo od komplikovanih administrativnih i logističkih procedudra. Zbog toga svu neophodnu izvoznu dokumentaciju priprema naše carinsko odeljenje, naši kuriri asistiraju pošiljaocima u pakovanju uzoraka, a preuzimanje pošiljki se može jednostavno zakazivati telefonom – bez potrebe za posebnim formularima i komplikovanim procedurama naručivanja pošiljki.

» Uzorci se mogu preuzimati i isporučivati u bilo koje vreme – a u skladu sa zahtevima pošiljaoca ili monitora kliničkih studija, 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno, 365 dana u godini.

» Za više informacija o transportu bioloških – dijagnostičkih uzoraka i drugim uslugama koje ASV Beograd nudi izvođačima i monitorima kliničkih ispitivanja, molimo Vas da nas kontaktirate na telefon 011 2650 881 ili e-mail.